आध्यात्मातून आत्मिक उन्नती

 

दैनंदिन जीवनक्रम तसेच दैनंदिन व्यवहार वा दैनंदिन आर्थिक व्यवहार बाजूला ठेवून अध्यात्म कराव ही चूकीची समजूत आहे. जे जसे असतील, व जसे करीत असतील, तसे करीत असतांनाच अध्यात्म कसे साधावे ह्याचे मार्गदर्शन श्रीनाथशक्तिपीठातून केले जाते.

आध्यात्मिक उन्नती ही उपासनेच्या माध्यामातून होणारी एक प्रक्रिया आहे. ती प्रत्येकाने यांत्रिकपणे करतच रहावी. मला देव भेटेल की नाही, देव आहे की नाही, असे अनेक विचलीत करणार्‍या मुद्यांना महत्त्व न देता सांगीतलेली उपासना प्राप्त परिस्थितीत सुरु ठेवल्यास आध्यात्मिक उन्नती सहज साध्य होते.

आध्यात्मिक जीवन पध्दतीच्या अवलंबनाने मनुष्य सतेज, बलशाली, निर्भय व विवेकी बनून पूर्णतः सकारात्मकतेच्या मार्गने चालु लगतो. असा मनुष्य संकटकाळी प्रतिकूलतेने विचलीत होत नाही. या योगे मनुष्य स्वानंदाचा अनुभव घेऊ लागतो.