May 202017
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: संत, सतपुरुष ,योगी,गुरुपदावर कार्य करणाऱ्या व्यक्ती त्यांचा वेष,परिवेष बघून कधी कधी सामान्य जन त्यांना ,त्यांच्या कार्याच्या प्रखरतेला ओळखू शकत नाही ते त्यांनाही आपल्यासारखेच समजतात परंतु जे लोक अध्यात्म थोडा फार जाणतात,जे सतत उपासनेत राहतात ,जे योगी असतात त्यांना ह्या सत्पुरुषांना ओळखण्यास वेळ लागत नाही ते कुठल्याही वेशांत असले तरी त्यांची पूर्ण ओळख त्यांना […]

May 202017
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: संत, सतपुरुष ,योगी,गुरुपदावर कार्य करणाऱ्या व्यक्ती त्यांचा वेष,परिवेष बघून कधी कधी सामान्य जन त्यांना ,त्यांच्या कार्याच्या प्रखरतेला ओळखू शकत नाही ते त्यांनाही आपल्यासारखेच समजतात परंतु जे लोक अध्यात्म थोडा फार जाणतात,जे सतत उपासनेत राहतात ,जे योगी असतात त्यांना ह्या सत्पुरुषांना ओळखण्यास वेळ लागत नाही ते कुठल्याही वेशांत असले तरी त्यांची पूर्ण ओळख त्यांना […]

May 192017
 

      हि आम्ही सुरू केलेली  उपाय योजना आहे. ह्यालाच आम्ही applied vedas हे नांव दिले आहे.         आमच्या कल्पने प्रमाणे असा प्रयोग कोणी करित असल्याचे कळलेच नाही        केवळ नाथपंथाच्या अखंड परंपरेने प्राप्त झालेल्या कृपा आशिर्वादामुळेच हे आम्हाला साधले आहे. हे नाथपंथाच महात्म्य आहे     आम्ही  निरनिराळे प्रयोग […]

May 192017
 
Group wall post by Shrikant Gadadhar

Shrikant Gadadhar: अर्थेन भेषजं लभ्यमारोग्यं न कदाचन। अर्थेन ग्रन्थसंभारः ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः॥ पैसे [देऊन] औषध मिळते, पण आरोग्य मिळत नाही. पैशाने पुस्तकांची चळत [विकत] मिळते, पण ज्ञान मिळत नाही. ते कष्टाने मिळवावे लागते. 11 (4 hours ago) Sulbha Thorat: खरे आहे सद्गुरू (3 hours ago) Sulbha Thorat: सद्गुरू माऊली शतदा़: नमन (3 hours ago) […]