Jan 072018
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: नवनाथ भक्तिसार पारायण व अतिसौरी महायागाचा अतीशय उत्साहात प्रारंभ संभाजीनगर इथे झालेला आहे.काल कानिफनाथ संस्थानाचे सचिव माननीय श्री.मधुकरराव साळवे गुरुजी यांनी भेट दिली येथील भव्य आयोजनाचे त्यांनी कौतुक केले. प.पु.सद्गुरु नरेंद्रनाथ महाराज यांनी नाथपंथ सर्व पंथाना गुरुस्थानी का आहे याचे विस्तृत आणि रसाळ प्रवचन केले तसेच काल पुणे येथील कीर्तनकार वासुदेवबुवा बुरसे यांनी […]

Jan 072018
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: नवनाथ भक्तिसार पारायण व अतिसौरी महायागाचा अतीशय उत्साहात प्रारंभ संभाजीनगर इथे झालेला आहे.काल कानिफनाथ संस्थानाचे सचिव माननीय श्री.मधुकरराव साळवे गुरुजी यांनी भेट दिली येथील भव्य आयोजनाचे त्यांनी कौतुक केले. प.पु.सद्गुरु नरेंद्रनाथ महाराज यांनी नाथपंथ सर्व पंथाना गुरुस्थानी का आहे याचे विस्तृत आणि रसाळ प्रवचन केले तसेच काल पुणे येथील कीर्तनकार वासुदेवबुवा बुरसे यांनी […]

Jan 062018
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: नवनाथ भक्तिसार पारायण व अतिसौरी महायागाचा अतीशय उत्साहात प्रारंभ संभाजीनगर इथे झालेला आहे.भाविक जनांचा या उत्सवाला उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे. 21 (14 hours ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

Jan 062018
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: नवनाथ भक्तिसार पारायण व अतिसौरी महायागाचा अतीशय उत्साहात प्रारंभ संभाजीनगर इथे झालेला आहे.भाविक जनांचा या उत्सवाला उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे. 7 (1 hour ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed