Mar 282017
 
गुढी पाडवा निमित्त श्री प्रदीप ठाकूर यांच्या घरी प. पू. सदगुरु श्री नरेंद्रनाथ महाराज यांची पाद्य पूजा सुरु असताना
Jay guru dev. 👏
 2
Sadguru nath maharaj ki jay
Sadgurunath maharaaj ki jay
जय गुरू देव💐💐
 1
Sadguru nath maharaj ki jay
 1
Sadguru Nath maharaj ki jay
 1
सदगुरुनाथ महाराज की जय
Sadguru nath maharaj ki jay
Sadgurunath maharaja ki jay
 1
सद्गुरू नाथ महाराज की जय
Sadgurunath Maharaj Ki Jay
सद्गुरू नाथ महाराज ॥
Sadguru nath maharaj ki jay
Sadgurunath maharaj ki jai
तव चरणी नमाे नम.
सद्गुरू नाथ महाराज कि जय
जय श्री नाथ
श्री सद्गगुरु नाथ महाराज की जय
Sadguru nath maharaj ki jay
Sadguru nath maharaj ki jay
 1
सद्गुरूनाथ महाराज की जय
Sadgurunath Maharaj ki jay
 1


Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed