Jul 092017
 
त�ची कृपेचा सागर ।
त�ची प�रेमाचे आगर ।
त�ची भक�तांचे माहेर ।
सद�ग�रू मा�े, नरेंद�रनाथ मा�े ।।

त�ची मायेचा हात ।
त�ची आय�ष�याची साथ ।
त�ची भक�तांचा ध�यास ।
सद�ग�रू मा�े, नरेंद�रनाथ मा�े ।।

त�ची जीवाचा ब�रम�ह ।
त�ची जीवाचा कृष�ण ।
त�ची जीवाचा शिव ।
सद�ग�रू मा�े, नरेंद�रनाथ मा�े ।।

त�ची सदैव हृदयात ।
त�ची सदैव ध�यानात ।
त�ची दिसे चराचरात ।
सद�ग�रू मा�े, नरेंद�रनाथ मा�े ।।

🌹🌹����


Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed