Oct 162017
 
आज ग�रू द�वादशी !ग�रूंतत�व काय आहे ?त�यांचं कार�य कश�या पद�धतीने चालत हे जवळून बघण�याचा योग ज�याला लाभतो तो या भूतलावर सर�वात भाग�यवान असतो ।सग�ण ग�रूंचे आय�ष�याच�या प�रत�येक पावलावर लाभणारे अमूल�य मार�गदर�शन आपल�याला जीवनाची �क निराळी दिशा देतात।त�यांच�या मार�गदर�शनाप�रमाणे जीवन यापन करतांना येणारी प�रत�येक अन�भूती �क मोलाची शिकवण असते।प�रत�येक वेळेला ते प�रेमानेच समजवतील असे नाही तर ,कधी ते क�रोधीत होऊनही त�म�हाला समज देतात पण त�यांचा उद�देश �कच त�मच�यातून �क �क अवग�ण बाहेर निघून �क सत�वशील व�यक�तिमत�व निर�माण करणे।अश�या चिरंतन स�खदायी ग�रूंना ग�र�द�वादशीचा शिरसाष�टांग नमस�कार त�मचे मार�गदर�शन आणि आशीर�वाद आम�हाला निरंतर लाभावे हीच चरणी याचना
जयस�वाल, वणी (यवतमाळ) यांचे कडे न�कताच १०ते१२ ऑक�टोबर दरम�यान कार�यक�रम �ाला त�या प�रसंगाचे हे सर�व फोटो आहेत
Sadgurunath Maharaj Ki Jay


Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed