Nov 032017
 
।।रे संत समागम काशी,द�रितांच�या हरतील राशी।।

वत�सग�ल�म(वाशीम)येथे प.प�.सद�ग�रू पंडित काका धनागरे महाराज यांच�या अमृतमहोत�सवी कार�यक�रमाला प.प�.सद�ग�रू नरेंद�रनाथ महाराजांना नाथपंथाचे परंपरागत अधिकारी म�हणून संत पूजनासाठी सहर�ष आमंत�रित केल�या गेले होते त�या कार�यक�रमातील काही क�षणचित�रे.


Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed