Jan 062018
 
नवनाथ भक्तिसार पारायण व अतिसौरी महायागाचा अतीशय उत्साहात प्रारंभ संभाजीनगर इथे झालेला आहे.भाविक जनांचा या उत्सवाला उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे.


Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed