अध्यात्मिक वाटचाल

नाथ शक्तीपीठ आणि नरेंद्र नाथ महाराजांच्या कार्याचे संदर्भ ‘मासिक पत्रक’ ह्या शिर्षकाअंतर्गत आम्ही प्रकाशित करीत असतो. वाचकांनी ह्याचा अवश्य लाभ घ्यावा आणि काही समस्या असल्यास संपर्क करावा.

Aug 242015
 
गुरु शिष्य संबंध

*** एका शिष्याने पाठवलेला संदेश व त्या अनुषंगाने सद्गुरुंचे मार्गदर्शन *** साधारणतः जनसमुदायाचे अनुकरण करत चालणारा माणूस, त्या जनसमुदायाच्या पुढे जाऊन स्वतःचे वेगळे विश्व निर्माण करू शकत नाही. असा माणूस तो जनसमुदाय जिथे पोहचेल तीथ पर्यंतच पोहोचु शकतो. मात्र जे लोक जनसमुदायाने घेतलेला मार्ग सोडुन, वेगळा मार्ग अनुसरतात ते अशा ठिकाणी पोहोचु शकतात, जेथे आजपर्यंत […]

Aug 202015
 
उपासनेचे महत्त्व

रामदास स्वामी म्हणतात, ” उपासनेचा मोठा आश्रयों; उपासनेवीन निराश्रयो” अर्थात, उपासना केल्याने मनुष्य तरुन जाऊ शकतो, व उपासनेचा अभाव म्हणजेच पशुत्व. कीटक पशु पक्षी यांचे जीवन म्हणजे “भोग” भोगणे. परंतु मनुष्य जन्मात मात्र साधनेतुन भोग कमी करणे व मोक्ष प्राप्ति करणे हे शक्य आहे. सध्याच्या युगात भाक्तिमार्ग हा सहजसाध्य आहे.  जप तप अनुष्ठान ह्या पेक्षा […]

Aug 092015
 
गुरु, अध्यात्म, व मानवीजीवन

“गुरु देह नाही,
गुरु ग्रंथ नाही,
गुरु नाही जादु, चमत्कारं काही,
शिवोहम् शिवोहम् ध्वनि अंन्तरात,
भजावे गुरु व्यंकटेशास नित्य”

Aug 042015
 

आयुष्यात जवळच्या व्यक्तिने केलेला विश्वासघात आणि; योग्य ठिकाणी मिळालेली अयोग्य वागणूक, माणसाला त्याच्या विचारांचे आणि जीवनाचे प्रवाह बदलण्यास भाग पाडतात..! वाघ जखमी झाला तरी तो आयुष्याला कंटाळत नाही…. तो थांबतो, वेळ जाऊ देतो, अन पुन्हा एकदा बाहेर पडतो….. घेऊन, तीच भरारी, तीच दहशत….. अन तोच दरारा!!! जरा विचार करा – – – पराभवाने माणुस संपत […]

Aug 032015
 

मावळता सूर्य विचार देऊन जातो, उगवता स्फूर्ती देतो. दृष्य अदृष्य स्वरुपात शक्ती सदैव कार्यरत असते. आपण त्याच्या कडे कसे पाहतो तसे आपल्याला भासते. खर ज्ञान व्हायला अंधारातून जावेच लागते.

Jul 292015
 

मावळता सूर्य विचार देऊन जातो, उगवता स्फूर्ती देतो, दृष्य अदृष्य स्वरुपात शक्ती सदैव कार्यरत असते. आपण त्याच्या कडे कसे पाहतो तसे आपल्याला भासते. खर ज्ञान व्हायला अंधारातून जावेच लागते.