काही नवीन

Jan 082016
 

१४ जानेवरी २०१६ रोजी नाथशक्तिपीठात सूर्योपासना, सौर सूक्ताचे पठण होइल व १५ जानेवरी रोजी सकाळी  ८.०० ते दुपारी १.३० पर्यंत मकर संक्रमणाचे हवन होइल. दुपारी २ ते  ४ महाप्रसाद रहील सन्ध्याकाळी ६ ते  ९ सांप्रदायीक भजन होइल. हा सर्व कार्यक्रम सदगुरू नरेन्द्रनाथ महाराज ह्यांच्या पावन उपस्थीतीत होइल. भाविकांनी सर्व कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा. सूर्योपासनेची ही प्रथा स्वामी मछिन्द्रनाथां पासून अखंड […]

Jan 012016
 
ब्रह्मेशानंद महाराज तपोभूमी भेट

नाथशक्तिपीठाधीश प.पू.श्री नरेंद्रनाथ महाराज  गोव्याच्या पद्मनाभ संप्रदायाच्या श्री क्षेत्र तपोभूमीचे मठाधीश प.पू. ब्रह्मेशानंद महाराज यांच्या आमंत्रणास मान देउन त्यांच्या मठात  गेले  असता प.पू. नरेंद्रनाथ महाराजांचे स्वागत व श्रध्दापूजन पद्मनाभ मठाच्या वैदिकांनी मंत्र जागर करुन  केले. प.पू. ब्रह्मेशानंद महाराज ह्यांचे कार्य  देश विदेशात पसरले  आहे. व नुकतेच ते इंग्लंड येथील  परीसंवादात भाग  घेउन  आले आहेत. प्रथम […]