काही नवीन

Jun 192017
 
Ananta Marodkar shared a link to the group: प पु नरेंद्रनाथ महाराज.

Ananta Marodkar: गुरु शिष्य संबंध *** एका शिष्याने पाठवलेला संदेश व त्या अनुषंगाने सद्गुरुंचे मार्गदर्शन *** साधारणतः जनसमुदायाचे अनुकरण करत चालणारा माणूस, त्या जनसमुदायाच्या पुढे जाऊन स्वतःचे वेगळे विश्व निर्माण करू शकत नाही. असा माणूस तो जनसमुदाय जिथे पोहचेल तीथ पर्यंतच पोहोचु शकतो. मात्र जे लोक जनसमुदायाने घेतलेला मार्ग सोडुन, वेगळा मार्ग अनुसरतात ते अशा […]

Jun 192017
 
Ananta Marodkar shared a link to the group: प पु नरेंद्रनाथ महाराज.

Ananta Marodkar: गुरु शिष्य संबंध *** एका शिष्याने पाठवलेला संदेश व त्या अनुषंगाने सद्गुरुंचे मार्गदर्शन *** साधारणतः जनसमुदायाचे अनुकरण करत चालणारा माणूस, त्या जनसमुदायाच्या पुढे जाऊन स्वतःचे वेगळे विश्व निर्माण करू शकत नाही. असा माणूस तो जनसमुदाय जिथे पोहचेल तीथ पर्यंतच पोहोचु शकतो. मात्र जे लोक जनसमुदायाने घेतलेला मार्ग सोडुन, वेगळा मार्ग अनुसरतात ते अशा […]

Jun 162017
 
Madhavi Fadnavis shared a link to the group: प पु नरेंद्रनाथ महाराज.

Madhavi Fadnavis: अपमृत्यू तथा शत्रुंपासून संरक्षण www.nathshaktipeeth.org/ दीर्घायुरारोग्य देणे, मृत्यू, अपमृत्यूवर विजय मिळविणे, हे या पंथीयांना सहज साध्य आहे. शत्रू, गुप्तशत्रू, हितशत्रू, मित्ररुपशत्रू, व्यावसायिक शत्रू, ज्ञात अज्ञात असलेले, दूरुन त्रास देत असलेल्या सर्वच प्रकारच्या शत्रूंचे निवारण तसेच तंत्र, मंत्र, जारण, मारण, परविद्या, आदिंचा उपयोग करुन जे त्रास देतात त्यांच्यावर प्रभावी उपाय हा पंथ करु शकतो. […]

Jun 162017
 
Madhavi Fadnavis shared a link to the group: प पु नरेंद्रनाथ महाराज.

Madhavi Fadnavis: अपमृत्यू तथा शत्रुंपासून संरक्षण www.nathshaktipeeth.org/ दीर्घायुरारोग्य देणे, मृत्यू, अपमृत्यूवर विजय मिळविणे, हे या पंथीयांना सहज साध्य आहे. शत्रू, गुप्तशत्रू, हितशत्रू, मित्ररुपशत्रू, व्यावसायिक शत्रू, ज्ञात अज्ञात असलेले, दूरुन त्रास देत असलेल्या सर्वच प्रकारच्या शत्रूंचे निवारण तसेच तंत्र, मंत्र, जारण, मारण, परविद्या, आदिंचा उपयोग करुन जे त्रास देतात त्यांच्यावर प्रभावी उपाय हा पंथ करु शकतो. […]

Jun 022017
 
Group wall post by Ananta Marodkar

Ananta Marodkar: मावळता सूर्य विचार देऊन जातो, उगवता स्फूर्ती देतो, दृष्य अदृष्य स्वरुपात शक्ती सदैव कार्यरत असते. आपण त्याच्या कडे जसे पाहतो तसे आपल्याला भासते. खर ज्ञान व्हायला अंधारातून जावेच लागते. प पु नरेंद्र नाथ महाराज 5 (2 hours ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

Jun 022017
 
Group wall post by Ananta Marodkar

Ananta Marodkar: मावळता सूर्य विचार देऊन जातो, उगवता स्फूर्ती देतो, दृष्य अदृष्य स्वरुपात शक्ती सदैव कार्यरत असते. आपण त्याच्या कडे जसे पाहतो तसे आपल्याला भासते. खर ज्ञान व्हायला अंधारातून जावेच लागते. प पु नरेंद्र नाथ महाराज 5 (4 hours ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

May 202017
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: संत, सतपुरुष ,योगी,गुरुपदावर कार्य करणाऱ्या व्यक्ती त्यांचा वेष,परिवेष बघून कधी कधी सामान्य जन त्यांना ,त्यांच्या कार्याच्या प्रखरतेला ओळखू शकत नाही ते त्यांनाही आपल्यासारखेच समजतात परंतु जे लोक अध्यात्म थोडा फार जाणतात,जे सतत उपासनेत राहतात ,जे योगी असतात त्यांना ह्या सत्पुरुषांना ओळखण्यास वेळ लागत नाही ते कुठल्याही वेशांत असले तरी त्यांची पूर्ण ओळख त्यांना […]

May 202017
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: संत, सतपुरुष ,योगी,गुरुपदावर कार्य करणाऱ्या व्यक्ती त्यांचा वेष,परिवेष बघून कधी कधी सामान्य जन त्यांना ,त्यांच्या कार्याच्या प्रखरतेला ओळखू शकत नाही ते त्यांनाही आपल्यासारखेच समजतात परंतु जे लोक अध्यात्म थोडा फार जाणतात,जे सतत उपासनेत राहतात ,जे योगी असतात त्यांना ह्या सत्पुरुषांना ओळखण्यास वेळ लागत नाही ते कुठल्याही वेशांत असले तरी त्यांची पूर्ण ओळख त्यांना […]

May 192017
 
Group wall post by Shrikant Gadadhar

Shrikant Gadadhar: अर्थेन भेषजं लभ्यमारोग्यं न कदाचन। अर्थेन ग्रन्थसंभारः ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः॥ पैसे [देऊन] औषध मिळते, पण आरोग्य मिळत नाही. पैशाने पुस्तकांची चळत [विकत] मिळते, पण ज्ञान मिळत नाही. ते कष्टाने मिळवावे लागते. 1 (7 minutes ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

May 192017
 
Group wall post by Shrikant Gadadhar

Shrikant Gadadhar: अर्थेन भेषजं लभ्यमारोग्यं न कदाचन। अर्थेन ग्रन्थसंभारः ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः॥ पैसे [देऊन] औषध मिळते, पण आरोग्य मिळत नाही. पैशाने पुस्तकांची चळत [विकत] मिळते, पण ज्ञान मिळत नाही. ते कष्टाने मिळवावे लागते. 11 (4 hours ago) Sulbha Thorat: खरे आहे सद्गुरू (3 hours ago) Sulbha Thorat: सद्गुरू माऊली शतदा़: नमन (3 hours ago) […]