Jan 182016
 

नवनाथ बोधामृत हा अती श्रेष्ठ, अदभूत, परम पावन, व मनाला गुंगवून ठेवणारा एक प्रसादिक आणी अती रम्य ग्रंथ आहे.